Hotline: 0985.756.768
Dự Án Năm 2016

Dự Án Sở Y tế tỉnh Phú Thọ

Quyết định  kết quả đấu thầu số 1977/QĐ-SYT ngày 31/05/2016 của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ

Thỏa thuận khung số 06/SYT-TTK

Ký ngày 10/06/2016
Gói số 06: Hóa chất máy sinh hóa, miễn dịch thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm y tế năm 2016-2017 cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Chủ đầu tư:
Sở Y tế tỉnh Phú Thọ

Giá Trị Hợp Đồng:
62.948.822.671 VNĐ

Thời Gian Hợp Đồng:
365 ngày

Tình Trạng Hợp Đồng:
Đã hoàn thành

Thẻ: