Hotline: 0985.756.768
Dự Án Năm 2015

Dự Án Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Thủy

Hợp đồng số 09/2015/BVTT-HP
Ký ngày 14/09/2015
Gói thầu: : Đầu tư  mua  sắm trang thiết  bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh

Chủ đầu tư:
Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Thủy

Mô tả cung cấp:
Máy gây  mê giúp thở dùng khí  nén trung tâm, Máy CT Scanner
( Hệ thống chụp cắt lớp vi tính 16 lát cắt/vòng quay)…..

Giá Trị Hợp Đồng:
14.418.285.000

Thời Gian Hợp Đồng:
90 ngày

Tình Trạng Hợp Đồng:
Đã hoàn thành

Thẻ: