Hotline: 0985.756.768
Dự Án Năm 2015

Dự Án Sở y tế Bắc Ninh

Hợp đồng số 03/2016/SYT-HP
Ký ngày 22/06/2016
Gói thầu số 3:Mua sắm trang thiết bị phục vụ điều trị và An toàn sinh học.

Chủ đầu tư:
Sở y tế Bắc Ninh

Mô tả :
Buồng điều trị oxy cao áp đơn, Tủ an toàn sinh học cấp 2, Máy áp lạnh cổ tử cung.

Giá Trị Hợp Đồng:
3.453.700.000

Thời Gian Hợp Đồng:
80 ngày

Tình Trạng Hợp Đồng:
Đã hoàn thành

Thẻ: