Hotline: 0985.756.768
Dự Án Năm 2015

Dự Án Bệnh Viện Đa khoa thị xã Phú Thọ

Hợp đồng số 10/2015/BVTX-HP/TX
Ký ngày 10/09/2015
Gói thầu: Mua  sắm trang thiết  bị y tế năm 2015

Chủ đầu tư:
Bệnh viện Đa khoa thị xã Phú Thọ

Mô tả cung cấp:
Máy siêu âm DOPPLER màu 4 đầu dò, Máy thở cho nhi, sơ sinh dùng khí nén trung tâm, Máy thở cho  người lớn dùng khí  nén  trung  tâm,Máy gây  mê giúp thở dùng khí  nén trung tâm, Monitor theo dõi bệnh  nhân 5 thông số …..

Giá Trị Hợp Đồng:
7.299.515.000

Thời Gian Hợp Đồng:
90 ngày

Tình Trạng Hợp Đồng:
Đã hoàn thành

Thẻ: