Hotline: 0985.756.768
Dự Án Năm 2015

Dự Án Bệnh viện ung bướu Hà Nội

Hợp đồng số 01/2015/HP-BVUBHN
Ký ngày 30/12/2015
Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2015 của Bệnh viện ung Bướu Hà Nội

Chủ đầu tư:
Bệnh viện ung bướu Hà Nội

Mô tả cung cấp:
Máy lắc tiểu cầu có tủ bảo quản, Máy truyền dịch , dụng cụ phẫu thuật…….

Giá Trị Hợp Đồng:
1.606.000.000

Thời Gian Hợp Đồng:
60 ngày

Tình Trạng Hợp Đồng:
Đã hoàn thành

Thẻ: