Hotline: 0985.756.768
Dự án

Dự Án Sở y tế Bắc Ninh

Gói thầu số 3:Mua sắm trang thiết bị phục vụ điều trị và An toàn sinh học. 

Dự Án Bệnh viện đa khoa Quế Võ

Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế

Dự Án Sở Y tế tỉnh Phú Thọ

Gói số 06: Hóa chất máy sinh hóa, miễn dịch thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm y tế năm 2016-2017 cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Dự Án Trung tâm Y tế MTLĐ Công Thương

Gói thầu số 06: Cung cấp và lắp đặt thiết  bị y tế  cho  khối  cận lâm sàng  và thăm dò chức năng

Dự Án Bệnh viện ung bướu Hà Nội

Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2015 của Bệnh viện ung Bướu Hà Nội