Hotline: 0985.756.768
Dự Án Năm 2015

Dự Án Bệnh viện Y Dược Cổ truyền

Hợp đồng số 08/2015/BVYD-HP
Ký ngày 30/09/2015
Gói thầu: Hệ thống chụp cắt lớp vi tính 16 lát/ vòng quay (CT Scanner) và Hệ thống nhận ảnh X – Quang kỹ thuật số kèm máy in của Bệnh viện y dược cổ truyền năm 2015.

Chủ đầu tư:
Bệnh viện Y Dược Cổ truyền

Mô tả cung cấp:
Máy CT Scanner( Hệ thống chụp cắt lớp vi tính 16 lát cắt/vòng quay), Hệ thống nhận ảnh Xquang kỹ thuật số kèm máy  in

Giá Trị Hợp Đồng: 
10.224.900.000

Thời Gian Hợp Đồng:
90 ngày

Tình Trạng Hợp Đồng:
Đã hoàn thành

Thẻ: