Hotline: 0985.756.768
Dự Án Năm 2015

Dự Án Bệnh viện Đa khoa huyện Tam Nông

Hợp đồng số 03/2015/BVTN-HP
Ký ngày 30/09/2015
Gói thầu: Mua sắm máy siêu âm DOPPLER màu 4 đầu dò

Chủ đầu tư:
Bệnh viện Đa khoa huyện Tam Nông

Mô tả cung cấp:
Máy siêu âm DOPPLER màu 4 đầu dò

Giá Trị Hợp Đồng:
1.438.500.000

Thời Gian Hợp Đồng:
90 ngày

Tình Trạng Hợp Đồng:
Đã hoàn thành

Thẻ: