Hotline: 0985.756.768
Dự Án Năm 2015

Dự Án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ

Thông báo kết quả đấu thầu số 67/TB-BV ngày 26/01/2015 của Bệnh  viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ

Hợp đồng nguyên tắc số 2802/2015HP-BVĐKT

Ký ngày 30/01/2015
Gói số 06: Hóa chất máy sinh hóa, miễn dịch, đông máu và nước tiểu(342 danh mục)

Chủ đầu tư:
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ

Giá Trị Hợp Đồng:
20.110.130.521

Thời Gian Hợp Đồng:
365 ngày

Tình Trạng Hợp Đồng:
Đã hoàn thành

Thẻ: